Nieuw Convenant

Het werd weer tijd om het 5 jaar oude Convenant met de Oostvaarderskliniek samen opnieuw te bekijken.

Omdat het oude Convenant alweer 5 jaar oud was, zijn we gestart met het herschrijven. In het eerste kwartaal 2024 zullen, zowel de Directie van de Oostvaarderskliniek als de leden van de Werkgroep Buren van de TBS, dit Convenant weer tekenen.