Buren van de TBS

Oostvaarderskliniek Almere Buiten

Welkom

Welkom op de website van Buren van de TBS.

Wij zijn directe buren van de Oostvaarderskliniek in Almere, gelegen in de Stripheldenbuurt (Almere Buiten).

Tegelijkertijd zijn wij de eerste groep buren in Nederland met een dergelijk initiatief.

Hiernaast leest u het laatste nieuws, scroll verder om meer te lezen over wat de werkgroep ‘Buren van de TBS’ doet.

Omdat we graag met bewoners van de Stripheldenbuurt in gesprek willen komen, houden we in 2024 twee keer een spreekuur....
Het werd weer tijd om het 5 jaar oude Convenant met de Oostvaarderskliniek samen opnieuw te bekijken....
Ook de werkgroepleden moeten regelmatig een nieuwe VOG aanvragen....

De Oostvaarderskliniek

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt de tbs kliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag.

Een tbs-kliniek vestigen aan de rand van een woonwijk is niet één van de meest voor de hand liggende keuzes. Toch was dit één van de wensen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij zochten omstreeks 2000 een geschikte locatie om een nieuwe tbs-kliniek te bouwen.

De gemeente Almere was één van de weinige gemeentes die de minister een stuk grond aanbood in een nog te bouwen wijk. De gemeente hoopte hiermee een grote slag te slaan in Den Haag om meer voorzieningen te bedingen voor de snelgroeiende gemeente Almere.

Er werd door de Rijksgebouwendienst een groot kavel in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten aangeschaft. Ook de verkoop van de woningkavels was inmiddels gestart en al gauw bleek dat niet alle makelaars en ambtenaren de toekomstige bewoners informeerden over de komst van de tbs-kliniek in de Stripheldenbuurt.

Buren van de TBS

Op 14 december 2005 vond er voor (directe) buurtbewoners een informatieavond plaats in de tbs-kliniek. Ongeveer honderd belangstellenden kregen te horen wat een tbs-kliniek precies inhoudt en wat buurtbewoners konden verwachten. Ook werd er tijdens deze bijeenkomst een maquette van het gebouw getoond, uiteindelijk resulteerde die in het huidige gebouw.

Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst was het positieve signaal vanuit de kliniek. Men presenteerde zich als een goede buur en gaf aan dat men open communicatie wilde, een belangrijk gereedschap richting (directe) buurtbewoners. Dit alles onder het mom van “onbekend maakt onbemind”. Na de nadrukkelijke wens voor een klankbord vanuit de Stripheldenbuurt, is uit de aanwezige bewoners uiteindelijk een commissie gevormd.

Op 10 april 2006 kreeg deze commissie vorm. Sinds augustus 2023 draagt ze de naam ‘Buren van de TBS’ en heeft ze 4 leden. 

Speerpunten

Speerpunten van Buren van de TBS

 • Afstemming en advies over communicatie(plannen) vanuit de Oostvaarderskliniek richting de (directe) buurtbewoners.
 • In te zetten communicatiemiddelen richting de (directe) buurt (websites Buren van de TBS, Oostvaarderskliniek en Stripheldenbuurt).
 • Informatievoorziening tijdens de Open Dag(en) van de Oostvaarderskliniek.
  Contact/kennismaking met de patiëntenraad (incidenteel en op hun initiatief).
 • Communicatie met de gebiedsmanager Almere en de wijkagent.
 • Naleven Convenant tussen Buren van de TBS en de Oostvaarderskliniek

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren hebben wij de volgende resultaten geboekt:

 • De directie heeft destijds op verzoek van de toenmalige Omwonendencommissie makelaars en projectontwikkelaars benaderd om ervoor te zorgen dat toekomstige bewoners geïnformeerd worden over de komst/vestiging van de Oostvaarderskliniek in de Stripheldenbuurt.
 • Geen resocialisatie-woningen in de Stripheldenbuurt.
 • Geen verslavingskliniek (polikliniek) in de Stripheldenbuurt.
 • Busbaan doorgetrokken, nog voor de opening van de kliniek.
 • Voor het verlof van tbs-patiënten zijn risicoplekken in de wijk in kaart gebracht (speeltuinen, scholen etc.). De toenmalige Omwonendencommissie heeft ook een veilige (advies)route uitgestippeld.
 • Alarm protocol: leden van Buren van de TBS worden geïnformeerd als er (in de omgeving van) de Oostvaarderskliniek een calamiteit plaatsvindt of heeft plaatsgevonden die rechtstreeks gevolgen heeft voor de Stripheldenbuurt.
 • Rood stoplicht bij de dienstingang brandt niet (meer) continu.
 • Camera’s op de muur kunnen niet meer volledig draaien en naar woningen kijken en focussen.
 • Inkijk vanuit patiëntenkamers aan voorzijde naar de tuinen en woningen tegenover de Oostvaarderskliniek is opgeheven door plaatsing van zeecontainers. Deze werden verwijderd toen er voldoende bebossing stond.
 • Gebruik van faciliteiten, bijvoorbeeld het gratis sporten van buurtbewoners in de kliniek.
 • Voortouw nemen in het overleg over het verplaatsen van de ingang van het Pieter Baan Centrum (2015 – 2016).
 • Belangrijke bijdrage bij intensief consultatietraject met (directe )buurtbewoners over beoogde uitbreidingsplannen (2021 – heden)

Informatie over TBS/forensische zorg:

De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich ook op patiënten met een andere juridische titel.

De Oostvaarderskliniek behandelt patiënten in een gesloten en beveiligd systeem. Voor iedere patiënt ontwikkelt de kliniek een persoonlijk behandelprogramma. Dat gebeurt weliswaar in overleg met de patiënt, maar over de veiligheidsaspecten is geen discussie mogelijk. Behandelen en beveiligen staan niet los van elkaar: behandelen is beveiligen.

De kliniek heeft een eigen website: https://www.oostvaarderskliniek.nl/

Meldpunt

Woont u of bent u gevestigd in de Stripheldenbuurt en ervaart u overlast of ziet u verdacht gedrag dat mogelijk te herleiden is naar een patiënt van de Oostvaarderskliniek? Dan kunt u vanaf nu, 24 uur per dag, bellen naar het nummer 08807-13440. Ook kunt u een melding maken of een vraag stellen via meldpunt@oostvaarderskliniek.nl.

Is er sprake van een acute dreiging of gevaar, bel dan altijd direct met 112.

Contact

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde Stripheldenbuurtbewoners die onze groep (enkel bestaande uit vrijwilligers) willen versterken. Samen bereiken we meer!

Bent u enthousiast geworden over Buren van de TBS? Wilt u onderdeel zijn van deze groep en meepraten over belangrijke kwesties die de belangen van de buurtbewoners aangaan? Of heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of een klacht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via BurenvandeTBS@gmail.com

Belangrijk: mocht u lid willen worden, dan dient u in het bezit te zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit wordt in overleg met de Oostvaarderskliniek aangevraagd.

Contactformulier