Nieuw Convenant

Het werd weer tijd om het 5 jaar oude Convenant met de Oostvaarderskliniek samen opnieuw te bekijken.